Site Loader
บ้านพักผู้สูงอายุ

“บ้านพักผู้สูงอายุ” เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะเคยได้ยินคำ ๆ นี้มาอย่างแน่นอน แต่ด้วยชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ว่าบ้านพักผู้สูงอายุ นั้นจะต้องเป็นสถานที่รวบรวมผู้สูงอายุที่เหล่าลูกหลานทิ้งไว้ให้มาอยู่รวมกัน นั้นคือภาพจำของบ้านพักผู้สูงอายุ ที่เราเกือบจะทุกคนต้องมองและภาพจำอย่างนี้แน่นอน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอนำคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “บ้านพักผู้สูงอายุ” ที่เราอาจะยังไม่รู้คำตอบมาฝากกันนะครับ มาลองดูกันดีกว่ามีคำถามอะไรบ้าง  

บ้านพักคนชรามีแต่คนที่ถูกทิ้งหรือไม่  

นี้เป้นคำถามที่สำคัญที่สุดที่ภาพจำของใครหลาย ๆคนอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าบ้านพักผู้สูงอายุ นั้นไม่ได้มีผู้สูงอายุที่ไม่เต็มใจเลยอย่างแน่นอน ทุกคนที่อาศัย และ พักในบ้านพักผู้สูงอายุ นั้นมีการพูดคุย และ ทำความเข้าใจ ถึงการอยู่ร่วมกัน ของผู้สูงอายุ หรือ กระทั่งการพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุ กระทั่งเวลานาน ทางลูก และ หลาน และ เจ้าหน้าที่บ้านพักผู้สูงอายุ จะมีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นไม่มีใครถูกทิ้งไปที่บ้านพักผู้สูงอายุ อย่างแน่นอน  

ทำไมบ้านพักคนชรา ถึงมีผู้สูงอายุพักอยู่  

เราต้องลืมภาพครอบครัวแบบเก่า ๆ ไปก่อนนะครับ เพราะปัจจุบันนั้นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นการแข่งขันกับเวลาทั้งนั้น บางบ้าน ลูก หรือ หลาน ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือ บางคนจะต้องออกทำมาหากินแต่เช้าทำหทั้งบ้านหรือผู้สูงอายุเพียงคนเดียว บางทีความเหงาก็อาจจะเข้ามาปลกคลุมจิตใจของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน  ซึ่งส่วนมากการที่บ้านพักผู้สูงอายุ ยังมีผู้สูงอายุใช้บริการอยู่เรื่อย ๆ นั้นก็เพราะว่าปัญหาด้านเวลา และ การดูแลที่อาจจะไม่ทั่วถึงสำหรับคนชรานั้นเอง  

การเลือกให้บ้านพักคนชราเป็นผู้ดูแล เราบาปหรือไม่ ?  

หากพูดในมุมของเรื่องบาป บุญ นั้นเป้นเรื่องที่ตอบยากครับ เพราะถือว่าเป็นมุมมองแต่ละบุคล แต่ถ้าหากมองในมุมงอของการดูแล้ว ถ้าหากเราไม่มีเวลาดูแลจริง ๆ การเลือกใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุ ไว้อาจจะตอบโจทย์กว่า และ เมื่อเรามีเวลาเราก็สามารถไปหาท่านได้ทุกเมื่อได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นนี้เป็นคำถามที่เราคัดเฉพาะคำถามสำคัญ ๆ มาฝากไว้นะครับ ดังนั้นหวังว่าความเข้าใจผิดในเรื่องของบ้านพักผู้สูงอายุ จะได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับท่านที่มีภาพจำบ้านพักผู้สูงอายุแบบเก่า ๆ นะครับ  

Post Author: Patrick Bates