ข้อควรระวัง ของเครื่องกำจัดความชื้น ที่เราควรรู้ไว้

เครื่องกำจัดความชื้น นั้นปัจจุบันจะมีการติดตั้งมากขึ้น เนื่องงจากการมาของไวรัสโควิด 19 และ การมาของฝุ่น Pm2.5 มากขึ้นทำหใหลาย ๆ คนนั้นเลือกที่จะรักสุขภาพของตัวเองมากขึ้นด้วยการติดเครื่องกำจัดความชื้น ไว้เพื่อทำให้ภายในบ้านนั้นไม่ชื้นมากเกินไป แต่วาแน่อนอนว่าเครื่อง กำจัด ความชื้นนั้นเป็นหนึ่งนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องมีเรื่อง และ…