3 คำถามเกี่ยวกับ “บ้านพักผู้สูงอายุ” ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้คำตอบ

“บ้านพักผู้สูงอายุ” เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะเคยได้ยินคำ ๆ นี้มาอย่างแน่นอน แต่ด้วยชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ว่าบ้านพักผู้สูงอายุ นั้นจะต้องเป็นสถานที่รวบรวมผู้สูงอายุที่เหล่าลูกหลานทิ้งไว้ให้มาอยู่รวมกัน นั้นคือภาพจำของบ้านพักผู้สูงอายุ ที่เราเกือบจะทุกคนต้องมองและภาพจำอย่างนี้แน่นอน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอนำคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “บ้านพักผู้สูงอายุ” ที่เราอาจะยังไม่รู้คำตอบมาฝากกันนะครับ…