ราคาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซื้อแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ

หลายครั้งเมื่อเราซื้อรถ ก็มักจะมีแพ็กเกจของการซื้อประกันภัยรถยนต์มาคู่กัน โดยประกันรถยนต์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยพ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันแบบภาคบังคับก็จะให้การคุ้มครองแก่เราตามกฏหมายกำหนด ส่วนในประกันภาคสมัครใจนั้นมีการซื้อประกันที่แตกต่างกันออกไปตามความสมัครใจของผู้ซื้อประกันโดยสิทธิการคุ้มครองของแต่ละแผนประกัน โดยความครอบคลุมที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้ราคาประกันแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป ราคาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซื้อแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ  1.ประกันรถยนต์ชั้น 1  ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ค่อนข้างมีราคาสูงกว่าราคาประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ เพราะมีการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงยานพาหนะทางบกอื่นๆ และคนบนทางเท้าอีกด้วย  ถ้าคุณใช้รถขับในเมืองทุกวันมีความเสี่ยงสูง ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการคุ้มครองแบบครอบคลุม  2.ประกันรถยนต์ชั้น 2+  ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ มีราคาที่รองลงมา คุ้มครองคล้ายประกันแบบที่ 1 ตรงที่อาจไม่มีความคุ้มครองในส่วนของความเสียหายทั่วๆไป แต่ครอบคลุมความเสียหายด้านอื่นๆ เช่นหากเกิดอุบัติเหตุชนกับรถ…