Site Loader
ก้าวแรกการทำธุรกิจร้านอาหาร

เริ่มต้นของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามแต่ เราจะต้องทำการสำรวจลักษณะธุรกิจนั้นก่อนว่า จะเป็นในลักษณะไหน โดยธุรกิจอาหารก็มีลักษณะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง โดยจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ในลักษณะให้บริการที่ร้าน หรือการที่ปรุงสำเร็จนำกลับไปรับประทานก็ได้ ต่อมาเราก็ควรจะลงลึกไปถึงวิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด โดยต้องมีการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจการที่ตั้งไว้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ และต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลรอบด้านต่างๆ เพื่อการประเมินสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ การตลาดและผลิตภัณฑ์

ด้านการตลาด ธุรกิจร้านอาหารก็จะเน้นไปที่งานด้านการบริการ โดยเราสามารถสร้างข้อกำหนดในการให้บริการได้ ได้แก่

  1. ให้บริการที่ดีและเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ
  2. สร้างโลโก้เพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและสามารถจดจำได้ง่าย
  3. สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ
  4. ให้บริการที่รวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการ
  5. เสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น
  6. เสนอรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น การส่งอาหารถึงบ้าน ที่ทำงาน หรือนอกสถานที่ เป็นต้น

ดังนั้น การให้บริการของพนักงานทุกตำแหน่งในร้านก็สำคัญอย่างมาก เพราะเสมือนเป็นตัวแทนของกิจการ ที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารควรต้องให้ความสำคัญผ่านการวางแผน ควบคุม และติดตามผล เพื่อมัดใจลูกค้า และเตรียมพร้อมให้พนักงานมีทักษะและทัศนคติที่ดี ให้มีความรู้สึกมีความสุข สนุกกับการทำงาน และส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้ รวมถึงให้ผลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้แรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะลุยงานทุกอย่างได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสถานที่ให้บริการ หรือสถานที่ในการทำธุรกิจ ที่ต้องจำเป็นใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการติดต่อและเดินทางง่ายต่อการมาบริโภค ที่สำคัญเลยเราเองจะต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจร้านอาหารของตนเอง และทำการติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเป็นผู้นำและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ และจัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจร้านอาหารของตนเอง รวมถึงการหาจุดเด่นลักษณะของร้านอาหารของตนและจุดด้อย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่เราเองยังรู้สึกว่าขาดอะไรไป โดยการทำธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านรูปแบบไหน ตั้งอยู่ทำเลที่ตั้งไหนก็ตาม ต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะยังไงทุกความแตกต่างก็มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จเช่นกัน

Post Author: Patrick Bates